podatkuzwrot
podatkuzwrot.blog.interia.pl
Notki
Zwrot podatku Niemcy 2013-03-18
Niemieckie prawo podatkowe przewiduje kwotę wolną od podatku (do 8004 EUR rocznego dochodu) i inne ulgi, co powoduje, że często przysługuje zwrot podatku z Niemiec.

Rok podatkowy u naszych zachodnich sąsiadów pokrywa się z rokiem kalendarzowym, po zakończeniu którego można składać deklaracje podatkowe do odpowiedniego urzędu skarbowego. Terminem końcowym jest 31 maja roku następnego. Jeśli nie złoży się odpowiedniego zeznania podatkowego, urząd rozliczy automatycznie, nie uwzględniając żadnych ulg. Wtedy o zwrot podatku z Niemiec można ubiegać się do 4 lat wstecz.
Za Odrą, obowiązuje (podobnie jak w Polsce czy USA) progresja podatkowa, czyli różne stawki podatkowe w zależności od wysokości dochodów. O tym, w jakiej wysokości każdorazowo odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy decyduje więc wielkość dochodów i klasa podatkowa, do której należy pracownik. W Niemczach jest 6 klas podatkowych, zależnych od sytuacji osobistej podatnika (stan cywilny, źródło dochodów itp.). Klasę tę wybiera się samemu. Bezpłatnie można ją zmienić dwa razy w ciągu roku. Obecnie najniższa stawka podatku dochodowego u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 14% i dotyczy osób, których roczny dochód nie przekracza 52.881 EUR.

Średnia kwota zwrotu podatku z Niemiec wynosi od 600 do 700 EUR, ale zdarzają się przypadki zwrotu nawet ponad tysiąca euro. Przybliżoną kwotę zwrotu można oszacować samemu w internecie. Większość dobrych firm zajmujących się pośrednictwem w zwrocie podatku z zagranicy posiada darmowy Kalkulator Zwrotu podatku, gdzie po wypełnieniu odpowiednich kolumn, można dowiedzieć się, jaki zwrot podatku z Niemiec przysługuje. Procedura zwrotu trwa przeciętnie od 3 do 6 miesięcy (często dla branży mięsnej i budowlanej).

Aby przeprowadzić rozliczenie podatkowe z niemieckim urzędem skarbowym potrzebne są określone dokumenty. Najczęściej jest to karta podatkowa Lohnsteuerkarte. Jeśli pracownik jej nie posiada, trzeba przedstawić zastępcze zaświadczenie podatkowe. Innym często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach - Lohnsteurbescheinigung.

Jak wspomniano, deklarację podatkową należy przedstawić do 31 maja. W razie przekroczenia tego terminu, urząd ma czas na wezwanie podatnika do 30 września. Za uchylenie się od tego obowiązku po raz kolejny grozi kara - 150 EUR.

Osoby pracujące i pobierające niemieckie zasiłki często nadpłacają podatki, ponieważ zasiłki wliczane są do podstawy opodatkowania. Osoby, które otrzymały już zwrot podatku, a nie wykorzystały wszystkich przysługującym im ulg, mają możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego.

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec?

Osobom podlegającym tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taka sytuacja zachodzi, gdy ktoś pracuje za Odrą dłużej niż 6 miesięcy w danym roku podatkowym i posiada prawo do pobytu. Natomiast w przypadku osób, które przebywały krócej, wymaga się, aby co najmniej 90 % ich wszystkich dochodów w danym roku podlegało opodatkowaniu w Niemczech. Przy czym dochody uzyskane gdzie indzie, np. w Polsce, nie mogą przekroczyć kwoty ustalonej dla danego roku. Dla 2012 roku suma ta wynosiła 4002 EUR albo 8004 EUR dla małżeństw. Te limity są ustalane dla każdego roku inne.

O zwrot podatku z zagranicy mogą się ubiegać również pracownicy sezonowi. Warunkiem tutaj jest to, że pracodawca odprowadzał podatek od wynagrodzenia. Często dzieje się bowiem tak, że pracodawca korzysta z uproszczonej procedury opodatkowania dochodów, która zakłada, że nie dokonuje się żadnych potrąceń od zarobków, bo z góry wiadomo, że cały przychód i tak będzie się mieścił w kwocie wolnej od podatku (do 8004EUR), a więc i tak pracownikowi należałby się zwrot całości zapłaconego podatku. Bywają jednak wyjątki i dlatego należy sprawdzać, czy na dokumencie od pracodawcy istnieje kwota odciągniętych podatków, czy też nie.

Zwrot podatku z Niemiec można realizować osobiście lub zlecić odzyskanie należących się pieniędzy profesjonalnemu pośrednikowi. W tym drugim przypadku wystarczy tylko wybrać firmę (najlepiej z internetu) i dostarczyć jej niezbędne dokumenty. Zajmie się ona wszystkimi formalnościami, a klient powinien otrzymać jak najwyższy zwrot w jak najkrótszym czasie.

Karta podatkowa 2012-08-31
Wszyscy pracujący w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Kartę podatkową należy dostarczyć pracodawcy, bowiem na jej podstawie odciąga on zaliczkę na podatek przed wypłaceniem mu wynagrodzenia. Suma ta jest przedpłatą na poczet podatku, który będzie trzeba zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego.

Dopóki taka karta nie zostanie dostarczona pracodawcy, będzie on zobowiązany odprowadzać 50% pensji pracownika na zaliczkę z tytułu należnego podatku.
W celu uzyskania karty podatkowej należy zgłosić się osobiście do urzędu podatkowego w miejscu zamieszkania. W tym celu należy przedstawić ważny dowód tożsamości i numer identyfikacyjny (D-nummer lub numer personalny), który dostaje się po otrzymaniu pozwolenia na pracę lub gdy składa się podanie o kartę podatkową po raz pierwszy.

Pracownicy zamieszkali za granicą, a pracujący na norweskim szelfie kontynentalnym lub na lądzie w Norwegii dla zagranicznego pracodawcy otrzymają kartę podatkową wydaną przez Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych - Skattekontoret for utenlandssaker (SFU).
Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał właściwy adres i aby był informowany ewentualnej zmianie adresu podatnika (jeśli np. wyjeżdża się z Norwegii przed otrzymaniem zeznania podatkowego).

Karta podatkowa jest dokumentem pokazującym, ile podatku pracodawca ma pobrać przed wypłaceniem wynagrodzenia pracownikowi. Suma, którą pracodawca odciąga, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będzie trzeba zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Aby móc obliczyć właściwy podatek, urząd podatkowy potrzebuje informacji o wysokości dochodu na terenie Norwegii oraz długości pobytu.

Karta podatkowa ważna jest cały rok rozrachunkowy (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli pracuje się w Norwegii np. od 1 lipca do 30 kwietnia roku następnego, to najpierw otrzyma się kartę podatkową na miesiące lipiec - grudzień, a później otrzyma się nową kartę podatkową na miesiące styczeń - kwiecień. Podanie o nową kartę podatkową należy składać co roku na formularzu RF-1209.

Kartę podatkową należy dostarczyć pracodawcy, który nie może pobrać mniej podatku, niż wynika z karty. Jeżeli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej, to jest on zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku.

Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu zeznania podatkowego i obliczeniu podatku.
Karta podatkowa nie zawiera informacji o pozwoleniu na pracę (nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pobyt lub pracę na terenie Norwegii). Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pracownicy posiadają zezwolenie na pracę. Ewentualne pytania należy kierować do urzędu imigracyjnego (UDI).

Źródło: www.rttax.com - zwrot podatku z zagranicy

<< Wrzesień 2015
PonWtŚrCzwPiąSobNie
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Księga gości
 
O mnie
podatkuzwrot
Słówko o mnie
Zobacz mój profil
Zobacz serwisy INTERIA.PL